Smluvní podmínky

1. Přihláška na kroužek

Přihlásit dítě do zájmového kroužku lze pouze v on-line systému ZŠ Bítovské na adrese www.krouzkyzsbitovska.cz. V případě, že rodič nedisponuje přístupem k internetu, je vyhrazen počítač v kanceláři školy, kde si rodič může přihlášky vyplnit. Termín spuštění a uzávěrky on-line přihlášek bude zveřejněn na webu školy a na informačních nástěnkách školy u budovy A. V případě naplnění kapacity kroužku již nebude možné dítě přihlásit a v systému bude zobrazeno u kroužku Obsazeno. Stav přihlášky Vašeho dítěte najdete v on-line systému. V případě ještě nezpracované platby se Vám u kroužku zobrazí Přihlášen – prosíme uhraďte. Pokud je již platba připsána na účet a zpracována, zobrazí se Vám Přihlášen. Přihlášky jsou vyřizovány v došlém pořadí.

2. Úhrada

Rodič žáka akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena u kroužku. Rodič se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet školy do tří pracovních dnů od přihlášení dítěte. Informace k platbě budou uvedeny na stránce po přihlášení dítěte a v potvrzovacím e-mailu. Pokud není kurzovné v těchto termínech uhrazeno na účet školy, nebude dítě do kroužku přijato. Platba za kroužek je možná pouze bezhotovostně – převodem na účet.

3. Stornovací podmínky

V případě absence dítěte na hodině kroužku neposkytujeme žádnou finanční nebo jinou kompenzaci. Peníze vrátíme pouze na základě lékařského potvrzení, že dítě daný kroužek nemůže navštěvovat ze zdravotních důvodů. V případě absence lektora, škola zabezpečí náhradní termín tak, aby splnila závazek 15-ti lekcí v daném pololetí.

Zavřít